Επισκευές

Μπορείτε να απευθυνθείτε στο κατάστημά μας, για οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά των εργαλείων σας, καθώς επίσης και για την προληπτική συντήρησή τους για την βέλτιστη απόδοσή τους.

Το κατάστημά μας υποστηρίζει όλες τις παραπάνω εταιρίες εργαλείων, έχοντας ένα μεγάλο αριθμό από ανταλλακτικά σε στοκ, ώστε να σας εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα, πάντα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές των ευρωπαϊκών εταιριών.

Διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα γνήσια ανταλλακτικά των εταιριών, τα εργαλεία σας λειτουργούν σαν να ήταν καινούργια, ασχέτως του χρόνο εργασίας τους.

Αναλαμβάνουμε την διάγνωση, συντήρηση και επισκευή όλων των ηλέκτρικών και πνευματικών εργαλείων.