Περιελίξεις

Στο κατάστημά μας, διαθέτουμε τα πιο σύγχρονα μηχανήματα για τις περιελίξεις μπομπίνων και πηνίων, προσφέροντάς σας ποιοτικά αποτελέσματα με όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος.
 
Με την τεράστια εμπειρία μας από το 1979, αναλαμβάνουμε την περιέλιξη μπομπινών και πηνίων ωστε να αποκτούν μεγάλη αντοχή και ποιότητα, προσφέροντας εγγύηση για τη σωστή λειτουργία τους.
 
Έχοντας ως σκοπό το ελάχιστο κόστος για την επισκευή των εργαλείων σας, μπορείτε να επιλέξετε τις άριστα περιελιγμένες μπομπίνες και πηνία που κατασκευάζουμε για παραπάνω από 3μισι δεκαετίες.